26.02.2009

Isskrapevottar

Dei er strikka i ulike sortar ulltråd, og er i ulike storleikar.

Ingen kommentarer: